Ekonomi
Giriş Tarihi : 21-05-2024 11:15

Kamu Alacakları İçin Gecikme Zammı ve Tecil Faiz Oranı Yükseltildi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla kamu alacakları için gecikme zammı yüzde 4,5'e, tecil faiz oranı ise yüzde 48'e yükseltildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni oranlar bugünden itibaren uygulanacak.

Kamu Alacakları İçin Gecikme Zammı ve Tecil Faiz Oranı Yükseltildi

Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranlarının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karar ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi.

 

Yeni Gecikme Zammı Oranı


Cumhurbaşkanlığı kararı, kamu alacaklarının tahsilinde gecikme yaşanması durumunda uygulanacak zammın oranını artırdı. Artık gecikme zammı her ay için ayrı ayrı yüzde 4,5 olarak uygulanacak. Bu oran, önceki yüzde 3,5'lik gecikme zammının bir puan üzerine çıkartıldı.

 

Tecil Faiz Oranı Artışı


Aynı karar kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı yüzde 48 olarak belirlendi. Bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

 

Kararın Yürürlüğe Girmesi


Yeni oranlar bugünden itibaren geçerli olacak. Kamu alacaklarının tahsilatında bu oranlar doğrultusunda işlem yapılacak. Bu değişiklikler, kamu borçlarının tahsilatında devletin alacaklarını daha hızlı ve etkin bir şekilde tahsil etmesini amaçlıyor.

 

AdminAdmin